Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 4
...vắng phải chỉ định người thay thế. 8.3. Cán bộ công nhânviên trong đơn vị có trách nhiệm như sau: 8.3.1. Hiểu rõ, nắm vững,thực hiện và nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện các văn bản pháp quyliên quan đến công tác PCCC có tại nơi mình làm việc, 8.3.2. Hiểu rõ các phươngán PCCC và...
...của Thủ trưởng đơn vị về công tác PCCC.             4.3.2.Tự giác chấp hành và nhắc nhở mọi người cùng chấp hành đầy đủ các văn bản phápquy về an toàn PCCC của ngành và của cơ sở....
...cácbiển cấm, biển báo thì có biển phụ kèm theo.   5. Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháycủa nơi nào phải được phổ biến cho mọi người ở nơi đó biết và phải niêmyết ở những nơi dễ thấy để mọi người khác có liên quan biết và chấphành.   IV. THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA...
CHÍNH PHỦ –––– Số: 123/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy –––––– CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính...