Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 9
...chuẩn này, cửa hàng phải được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và phảicó các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để đảm bảo an toàn. 4.3. Các sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầusau: a) Đối với khí đốt hóa lỏng: - Hàm lượng pentan (C5H12) nhỏ hơn 2,5%; - Lưu huỳnh nhỏ hơn...
...các bộphận của thiết bị, dụng cụ hàn không đảm bảo kỹ thuật. - Ở những nơi có vậtliệu, chất lỏng, chất khí có thể gây ra cháy nổ. - Ở trên các sản phẩm,máy móc, thùng, bể chứa mà trong đó còn có chất lỏng hơi, khí, có thể cháy nổhoặc còn áp lực, còn dòng điện……… 7.3.6. Không để mỏ hàntrên các...
...- Chiphí điện năng cho 1m3 nước.             - Giáthành xử lý và giá thành sản phẩm 1m3 nước.             Ghi chú: Các chi tiêu trên phải xét toàn bộvà riêng từng đợt xây...
...8.Dây dẫn cứng là dây dẫn có ruột là dây đồng hoặc dây nhôm, một hoặc nhiều sợixoắn lại với nhau, sản phẩm đồng hoặc nhôm này sau khi qua các công  đoạn chưa được ủ trong lò nhiệt nên dây vẫncòn bị biến tính cứng....
...thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm: a/Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c/ Tham gia...
...nổ, phụ kiện nổ tự chế tạo hoặc chế tạo từ  thuốcphóng, thuốc nổ thu hồi sau xử lý bom, đạn, mìn chưa qua chế biến vàkiểm tra chất lượng sản phẩm, chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩmquyền cho phép sử dụng; các hoá chất, bán thành phẩm để chế biến thànhthuốc nổ mà tự nó không gây ra cháy...
...về cơ sở vật chất và chuyên môn kỹ thuật sau đây:   a) Có nhà xưởng, thiết bị công nghệ đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với cơ sở sản xuất;   b) Trong mỗi lĩnh vực sản xuất phải có cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp;   c) Cán...
...thiết kế về phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm: a)Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c) Tham gia...
...xung quanh theo quy định; b)Không có phương án và thiết bị xử lý sự cố bục vỡ bể chứa, thiết bị,đường ống đối với các chất cháy là dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và các chấtlỏng dễ cháy khác; c) Kinh doanh chất nguy hiểm về cháy, nổ thuộc danh mục cấm kinh doanh. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến...