Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 9
...cháy và chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an;     + Trong dự án phải có dự...
...thiết bị chữa cháy phải đề ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào, hoặc tại vị trían toàn trên các đường giữa các chồng chai chứa khí đốt hóa lỏng để sẵn sàng sửdụng khi cần thiết. 6.6. Có cầu dao để ngắt toàn bộ hệ thống điện của cửa hàng khi ravề. 6.7. Phát hiện và xử lý chai khí đốt hóa lỏngkhi bị...
...xây dựng đơn vị PC&CC ở khu vực trung tâm, thuậnlợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm chocác hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảodưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an; - Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các hạng...
...được phơi, sấy ngay. 9.6.3. Các dụng cụ,phương tiện chữa cháy khác như máy bơm, vòi, lăng, phuy nước, bình bọt,xô…….phải luôn ở tình trạng tốt, sẵn sàng có thể sử dụng được ngay. 9.7. Cấm sử dụng dụng cụ,phương tiện PCCC vào các mục đích khác, ngoài mục đích khác.   10. CHỮA CHÁY 10.1. Bất...
...10.2.Có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ theo hướng dẫn của nhà chế tạo nhằm duytrì toàn bộ hệ thống luôn luôn ở tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt.             10.3.Định kỳ kiểm tra khả năng sẵn sàng hoạt động theo đúng...
...dịch vụ;  e)Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở được tổ chức huấn luyệnnghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữacháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoátnạn và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; g)Có hệ thống báo cháy,...
...không đượcphép của người có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Không chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về lực lượng theo quy định để chữa cháy; b)Không bố trí đường giao thông và các khoảng trống khác cho xe chữa cháyvà các phương tiện...
...vị phòng cháy và chữa cháy ở khu vực trungtâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảođảm các họat động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản,bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an; - Trong dự án phải có dự tóan kinh phí cho các hạng...
...cháy và chữa cháy ở khu vực trung tâm, thuận lợi về giao thông, thông tin liên lạc và có đủ diện tích bảo đảm cho các hoạt động thường trực sẵn sàng chiến đấu, tập luyện, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định của Bộ Công an; 5. Trong dự án phải có dự toán kinh phí cho các...