Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 7
...of 45 mm. diam., UNE-EN 671/2. Cofem make. Model P6420 with 20 meters of hose. Consisting of: Horizontal Cabinet, Reeling Frame, Hose, Globe Valve, Pressure Gauge, Hose Nozzle, Glass. I Hydrant-HoseReel Fire Extinguishing System http://tmpccc.com/uploads/Products/HydrantCOFEM.gif COFEM...
...bởi áp lực, và khi sprinklers đã mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở dry pipe valve. Nhờ đó, nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler đã mở http://tmpccc.com/uploads/Products/Tyco-DryPipe.gif...
...nén có áp lực Khi đầu phun Sprinkler hoạt động bởi nhiệt độ của đám cháy khí sẽ thoát ra qua đầu phun làm giảm áp lực mở van hệ thống khô dry pipe valve cho phép nước chảy vào hệ thống đường ống đi đến đầu phun đã mở Hệ thống khô được sử dụng cho những khu vực mà hệ thống ướt không đáp ứng được...
Alarm Check Valve Accessories Tyco http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/AlarmCheckValve/Alarm%20check%20valve%20AV-1-300.pdf Alarm Check Valve 300 psi 20.7 bar 2-1/2 4 6 8 Inch DN65 DN100 DN150 DN200 Vertical or Horizontal Installation Model AV-1-300...
Deluge Valve Accessories Tyco http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/DelugeValve/x-%20Dry%20pilot%20Actuator%20DP-1.pdf Dry pilot actuator for Deluge and Preaction systems dry pilot release service Model DP-1...
...Sprinkler Alarm Pressure Switch Viking http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/phukien_sprinkler/V-%20Pilot%20operated%20pressure%20regulating%20valve.pdf Pilot Operated Pressure Regulating Valve 2 3 4 6 8...
...bởi áp lực, và khi sprinklers đã mở do nhiệt từ đám cháy phát ra kích hoạt, khí bên trong đường ống thoát ra, cho phép áp lực nước làm mở dry pipe valve. Nhờ đó, nước chảy vào hệ thống đường ống, và rồi phun nước ra qua các sprinkler đã mở.Preaction System (Hệ Thống Kích Hoạt Trước). Là hệ thống...