Skins

Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

Gửi lên: 08/05/2011 15:19

Nghị định số 56/2010/NĐ - CP

Nghị định số 56/2010/NĐ - CP

Tác giả T-M Co., Ltd lượt xem 2649 lượt down 71

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Gửi lên: 09/04/2011 14:22

LUẬT  PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môitrường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Tác giả Đã xem 2755 Đã tải về 188