Skins

Tiêu chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy

Cập nhật : 10/04/2011 18:36

TCVN 4878 - 1997

Tác giả T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 3308 lượt down 116
TCVN 4878 - 1997
TCVN 4878 - 1997
Phân loại cháy Classifications of fire

Phân loại cháy
Classifications of fire
1. Tiêu chuẩn nμy phân các dạng khác nhau của sự cháy ra 4 loại dựa vμo bản chất của
chất cháy (nhiên liệu). Sự phân loại nμy đặc biệt có ích cho việc sử dụng đúng vμ hợp
lí các ph|ơng tiện dập cháy khi chống cháy.
Tiêu chuẩn này không định nghĩa loại cháy do sự cố điện gây ra.
Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 3941 : 1997

Tải file xem chi tiết
 

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 16/04/2011 13:12
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    116
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận