Skins

Tiêu chuẩn chống sét cho công trình

Cập nhật : 18/05/2011 10:27

TCN 68-147:1998

Tác giả T-M Co., Ltd (tmpccc@yahoo.com) lượt xem 2540 lượt down 108
TCN 68-147:1998
TCN 68-147:1998
Quy phạm chống sét và tiếp đất các công trình viễn thông TCCSVN Quy phạp chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do tổng cục bưu điện ban hành
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmpccc@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 18/05/2011 10:44
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    108
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận