Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...hoạt động liên quan đến bảo dưỡng, bảo trì lại không dễ dàng. Tùy theo quan điểm của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan mà thuật ngữ bảo dưỡng, bảo trì được định nghĩa khác nhau.   Bảo dưỡng thiết bị theo định nghĩa của AFNOR (Association Francaise de Normanisation - Hội tiêu chuẩn Pháp) thì: “Bảo...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...vậy Mac OS ngay cả phiên bản mới nhất hiện nay là Lion đều không thể ghi được file lên phân vùng sau khi được định dạng bằng NTFS còn Windows 7 thì không thể nhận dạng được ổ cứng có định dạng HFS+ và sẽ hiển thị thành...
...Hướng dẫn sử dụng Text Box trong Word 2010 Ở đây bạn sẽ thấy khá nhiều lựa chọn được định dạng sẵn có thể đáp ứng được phần lớn công việc của mình Hoặc bạn có thể kích chọn Draw Text Box để tự...
...macro tự động trong Word 2010 Khi Word sẽ mở ra các tài liệu mới nó sẽ tự động chạy macro bạn sẽ thấy nội dung tạo ra sẽ được định dạng và các tiêu đề được thêm vào trong mục bạn đã tạo khi thiết lập macro Trong thiết lập tương tự bạn...