Bảo trì thiết bị, hệ thống

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: Bao_Tri_T-M

Tên sản phẩm: Bảo trì thiết bị, hệ thống

Bảo trì thiết bị cơ điện công trình và các hệ thống HVAC khác Hỗ trợ công tác bảo dưỡng,bảo trì thiết bị công nghệ thông tin Bảo trì, kiểm tra hệ thống PCCC

Địa điểm bán: Hồ Chí Minh