Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...và phần giới thiệu gương điển hình tiên tiến của tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu của đơn vị Sở Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh đại diện cho khối thi đua VI tham gia 02 phần thi Phần tự giới thiệu các thành viên trong khối thi đua VI và Phần giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị...
...và phần giới thiệu gương điển hình tiên tiến của tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu của đơn vị Sở Cảnh sát PC&CC TP Hồ Chí Minh đại diện cho khối thi đua VI tham gia 02 phần thi Phần tự giới thiệu các thành viên trong khối thi đua VI và Phần giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị...