Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...bão Khi làm ở khu vực nào đó để ý trước các nơi có thể trú mưa và tránh sét an toàn Phải tính được thời gian từ chỗ làm việc đến nơi an toàn vì cơn dông thường kéo đến rất nhanh Khi đang ở nơi không an toàn cần để ý đến các dấu hiệu của dông như mây đen khí lạnh và gió Thực hiện quy tắc nhìn nghe...
...sét an toàn Phải tính được thời gian từ chỗ làm việc đến nơi an toàn để chủ động đi về nơi đó khi thấy có tín hiệu dông Thường thì cơn dông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc 40km/giờ Khi đang ở nơi không an toàn thì cần phải để ý đến các dấu hiệu của dông...