Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
1. PHẠM VI ÁPDỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản,xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốthóa lỏng có dung tích nước đến 150 lít tại: a) các kho cung ứng khí đốt hóa lỏng nạpchai; b) các cơ sở nạp khí đốt hóa lỏng vào chai; c) các cơ sở sử dụng khí đốt hóa lỏng; d) các...
1. Phạm vi ápdụng. 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế,xây dựng, sử dụng các loại cửa hàng khí đốt hóa lỏngđóng trong chai dung tích chứa tới 150 lít. 1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho: a) Các kho trung tâm tồn chứa, bảo quản và cung ứng khí đốt hóalỏng; b) Các cơ sở...
20 TCN 33 – 1985 CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀIVÀ CÔNG TRÌNH  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  (Trích)               1.CHỈ DẪN CHUNG             1.1.Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
Hệ thống phòng cháy của chúng tôi cung cấp nhằm trách triệt để rủi ro cho các dự án, với giá trị của chuyên gia thiết kế chuyên nghiệp cùng với dịch vụ kỹ thuật cho bất kỳ dự án quy mô nào. Nhóm chúng tôi bao gồm các kỹ sư có trình độ phòng cháy chữa cháy, chuyên gia tư vấn phòng cháy, với kinh...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...khi bạn không ý thức được điều gì sẽ xảy ra khi ô tô bị rơi xuống nước. Trong giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tư thế an toàn khi xe của bạn bị rơi xuống nước và ngay cả khi bạn bị kẹt khi xe đang chìm thì việc thoát ra ngoài là điều hoàn toàn có thể Bước1 Tư thế an toàn khi xe...
...an tham gia trực tiếp vào việc chữa cháy Thượng tá Nguyễn Danh Thành Phó trưởng Phòng CSPCCC quận 1 chỉ huy chữa cháy giai đoạn đầu nhớ lại ldquo;Khi xe chữa cháy mới chạy đến ngã tư Trần Hưng Đạo Nguyễn Khắc Nhu thì chúng tôi thấy biển lửa quá lớn Lãnh đạo phòng huy động hết các đội đến hiện...
...an tham gia trực tiếp vào việc chữa cháy Thượng tá Nguyễn Danh Thành Phó trưởng Phòng CSPCCC quận 1 chỉ huy chữa cháy giai đoạn đầu nhớ lại ldquo;Khi xe chữa cháy mới chạy đến ngã tư Trần Hưng Đạo Nguyễn Khắc Nhu thì chúng tôi thấy biển lửa quá lớn Lãnh đạo phòng huy động hết các đội đến hiện...