Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...ngư cự và thuốc bắc rồi lan rộng ra các cửa hàng khác của chợ Vinh. Hàng trăm tiểu thương hoảng loạn giữa vùng khói đen bao trùm hàng nghìn m2.Các ki ốt bị cháy nằm cạnh nhau gồm ki ốt thuốc bắc lưới ngư cụ đánh cá sách vở đồ dùng và đồ điện Tại hiện trường hàng trăm tiểu thương cùng người dân...
...ngư cự và thuốc bắc rồi lan rộng ra các cửa hàng khác của chợ Vinh. Hàng trăm tiểu thương hoảng loạn giữa vùng khói đen bao trùm hàng nghìn m2.Các ki ốt bị cháy nằm cạnh nhau gồm ki ốt thuốc bắc lưới ngư cụ đánh cá sách vở đồ dùng và đồ điện Tại hiện trường hàng trăm tiểu thương cùng người dân...