Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
...Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH   Điều 18.Tổ chức, cá nhân làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựđã được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự” theo Nghịđịnh số 17/CP ngày 23 tháng 12...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...vực gì Với bản thân tôi tôi đã chọn và yêu thích nghề chữa cháy vì lính chữa cháy là vẻ đẹp ldquo;hiện thân&rdquo của vị anh hùng bởi bạn đang làm nghề ldquo;bảo vệ&rdquo cuộc sống và tài sản cho mọi người Sự bất cẩn có thể khiến ngọn lửa bùng lên ldquo;liếm sạch&rdquo tài sản và đôi khi cả mạng...
...Sở Cảnh sát PC&CC thành phố Hồ CHí Minh chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình, dù đã kinh qua nhiều khó khăn, nguy hiểm. Làm nghề chữa cháy đồng nghĩa với việc sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm mà người khác phải thoát ra khỏi nơi nguy hiểm có những trận đáng nhớ như...
...Sở Cảnh sát PC&CC thành phố Hồ CHí Minh chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về lựa chọn của mình, dù đã kinh qua nhiều khó khăn, nguy hiểm. Làm nghề chữa cháy đồng nghĩa với việc sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm mà người khác phải thoát ra khỏi nơi nguy hiểm có những trận đáng nhớ như...