Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...để trỏ đến đó Tương tự nếu bạn đang làm việc trên SharePoint và muốn thay đổi nơi Word sẽ lưu giữ các tài liệu mới kích trường Server Drafts Location và nhập vào đường dẫn mới hoặc kích Browse để trỏ đến nơi bạn muốn lưu file...
...cấp từ được đưa ra bởi hoàn cảnh khác nhau được liệt kê theo tên đó là AutoNew Khi bạn tạo một tài liệu mới Autoclose Bất cứ khi nào bạn đóng một tài liệu AutoExec Bất cứ khi nào bạn bắt đầu Word AutoExit Bất cứ khi...
...có thể tái sử dụng Một khi Building Block đã được tạo bạn có thể chèn nó vào các tài liệu mới Để tạo ra tiêu đề đầu trang cho tài liệu bạn nhấn chuột vào tab Insert nhấn Header và lựa chọn Blank trong thư viện...