Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 11
...Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;     + Công nghệ sản xuất, hệ...
...và các thuật ngữ sau: 3.1. Khoảng cách an toàn: Là khoảng phân cách giữa chai (chồng chai) trong kho đến vị trígần nhất liên quan. 3.2. Tường ngăn cháy: Là tường hay vách ngăn được thiết kế hay dựng lên với mục đíchngăn cháy lan và bức xạ nhiệt từ chỗ này sang chỗ khác. 3.3 Chất lỏng dễ cháy:...
...thuyết minh thể hiện những nội dung sau: - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với các chất chấy dự kiến bố trí trên phương tiện; - Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; - Điều kiện thoát nạn, cứu người...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 6
...tự động e Hệ thống Chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn f Hệ thống điều áp buồng thang g Hệ thống hút khói chủ động h Các hệ thống thiết bị ngăn cháy chống khói cửa ngăn cháy van ngăn cháy i Các thiết bị chữa cháy cứu hộ loại cầm tay di động 2 Các hệ thống thiết bị khác có liên quan đến phòng...
...ứng phó khẩn cấp khác.4 Chúng cũng có thể ngắt nguồn điện điều khiển thiết bị xử lý không khí hoặc các hoạt động đặc biệt khác thang máy cửa ngăn cháy Và nó có thể được sử dụng để khởi động hệ thống chữa cháy.Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện...
...thực tế về điều kiện an toàn PCCC công ty đã vi phạm an toàn PCCC như Công ty tự ý xây dựng công trình phụ trên hành lang thông thủy khoảng cách ngăn cháy lắp đặt thiết bị điện hệ thống điện trong khu vực sơn không đảm bảo an toàn PCCC Bố trí hàng hóa không có khoảng cách an toàn với hệ thống điện...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một cách nhanh chóng