Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...cấp nước trong thời gian ngắn để người điều khiển mở máy dự phòng. Khi trong hệ thống chữa cháy riêng và kết hợp có đủ dung tích chứa nước dự phòng chữa cháy và có đủ áp lực cần thiết. Đối với trạm bơm cung cấp nước cho khu dân cư với quy mô trên 5000 người. Loại 3 Được phép ngừng cung...
...cấp điện cho chiếu quảng cáo, tủ kính quầyhàng, trang trí mặt nhà, hệ thống điều độ, các tín hiệu chỉ dẫn bằng ánh sáng, cáctín hiệu âm thanh, phòng chữa cháy, cũng như các đèn báo chướng ngại của côngtrình …             1.5.Tổn thất điện áp...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được phần lớn các nước sử dụng, nhưng tại Việt Nam lại chưa dùng phổ biến. PyroGen là một chất xúc tác sol khí, có khả năng tự dập tắt lửa.