Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 7
...Mẹo tìm kiếm http://www.google.com.vn/quality_form?q=tmpccc&hl=vi&client=firefox-a&rls=org.mozilla:vi:official&biw=1600&bih=775&prmd=ivns Phản hồi...
...trên máy tính nhận được tín hiệu biết rằng cổng 80 đó được dùng để phục vụ tín hiệu qua giao thức http do vậy hệ thống sẽ tiến hành lắng nghe và phản hồi những tín hiệu tương ứng Trong trường hợp khác nếu bạn gửi đi 1 tín hiệu http yêu cầu từ 1 cổng khác ví dụ 143 thì hệ thống web server sẽ không...
...tùy chọn trong General Provide feedback with animation Tính năng này cho phép người dùng gửi thông tin phản hồi lại bộ phận phát triển ứng dụng của Microsoft với acirc;m thanh và hiệu ứng Thực ra chức năng này cũng không quá...