Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 4
...lập cơ bản để nó làm việc theo những gì bạn mong muốn 1 Thay đổi thanh Toolbar truy cập nhanh Thanh Toolbar truy cập nhanh Quick Access Toolbar là một tập nhỏ các công cụ nằm ở góc trên bên trái của màn hình Word 2010...
...Assign macro to Điều này ra lệnh với Word để chỉ định macro vào một nút trên thanh công cụ truy cập nhanh Quick Access Toolbar bởi vì sau đó bạn có thể chạy macro vào các thời điểm khác...
...thoại Page Setup Thiết lập lề và trình bày trang in và nhấn Save as Default 8 Đặt công cụ AutoFormat lên Quick Access Toolbar http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/092011/12/MS-Word-8.jpg 10 kỹ thuật cao cấp sử dụng MS Word AutoFormat là cách...