Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 20
...theo;.     2- Đối với từng loại hồ sơ:     a) Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm: Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự...
...chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; - Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm vầ cháy, nổ; d/ Tài liệu về thông số kỹ thuật các thiết bị, phương tiện PC&CC được thiết kế lắp đặt và trang bị. e/Hồ sơ thẩm duyệt về PC&CC gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể...
...xảy racháy có thể sử dụng được ngay.             4.2.5.Lưu giữ và quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác PCCC củađơn vị.             4.3.CBCNV và các hộ kinh doanh tại...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao công trình;    c/ Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình.    4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 11
...phòng cháy và chữa cháy Hồ sơ đề nghị kiểm định gồm + Đơn đề nghị kiểm định của chủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo mẫu PC 23 + Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy + Chứng nhận chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền nếu có +...
...lại sự đoàn kết cho dân tộc Việt Internet sẽ làm nên dậy sóng ở biển Đông nhấn chìm bạo Tần thế kỷ 21 Chúng ta hãy lập blog để lưu giữ trao đồi tài liệu biển đông kêu gọi sự đoàn kết bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa Tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ chết đi nhưng những tư liệu đó những tâm tư đó những...
...điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá Trước tiên là Google Cheat Sheet http://www.feedsforme.com/google http://www.feedsforme.com/google một tài liệu PDF gồm 2 trang trong đó là những mẫu rút gọn những ví dụ về tìm kiếm và truy vấn và cả những dịch vụ hấp dẫn khác Tiếp tới là 55 Ways to Have...