Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c/ Tham gia nghiệm thu công trình. 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm: a/ Trình hồ sơ thẩm duyệt về phòng...
...về phòng cháy và chữa cháy; chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b) Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c) Tham gia nghiệm thu công trình. 2. Chủ đầu tư  có trách nhiệm: a) Trình hồ sơ thẩm duyệt...
Kết quả tìm kiếm trên "Giải pháp": 1
...kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC; chịu trách nhiệm về sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình  B. Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình. Tham gia nghiệm thu công trình  C. Thiết kế bảo đảm các yêu cầu về PCCC; chịu trách nhiệm về...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 2
...chữa cháy; chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sử dụng công trình;    b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình;    c/ Tham gia nghiệm thu công trình.    2. Chủ đầu tư có trách...
RRSX - Van cổng tín hiệu điện được sử dụng cho hệ thống phun nước tự động trong hệ thống PCCC. Thông báo tình trạng của van đóng hoặc mở trên bảng điều khiển. RRSX - Signal gate valve use for automatically squirting system in prevents and fight fire system. And transmitted the signal to control room...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 5
...ngồi thiền được xem là một trong những cách giảm stress tốt nhất và sự thư giãn hoàn toàn sẽ giúp bạn giảm vấn đề tâm thần do sự lo lắng gây ra Tác giả Jack Kornfield cuốn Ngồi Thiền Cho Người Mới Tập cho biết chỉ cần ngồi thiền 10 phút trong một ngày sẽ giúp bạn có cơ hội tuyệt vời để quản lý...
...“Chân dung con người Việt Nam hôm nay” Được biết ban tổ chức đã nhận được 4112 tác phẩm trong đó có 3362 ảnh màu và 750 ảnh trắng đen của 767 tác giả từ 61 tỉnh thành trong cả nước gửi về tham dự cuộc thi phản ánh sinh động chân dung con người Việt Nam trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống...
...thể loại thơ nhạc và tiểu phẩm có nội dung đạt kết quả tốt như sau Thể loại Thơ Giải nhất CLB Thơ Phường 5 với tác phẩm Một Lần Xin Gọi Tên Anh Tác giả Nguyễn Trí Thông giải nhì CLB Thơ Phường 13 với tác phẩm Cháy Tác giả Trần Duy Hiển giải ba CLB Thơ An Nhơn với tác phẩm Phòng Cháy Trên Hết Tác...