Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...làm nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tựđã được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự” theo Nghịđịnh số 17/CP ngày 23 tháng 12 năm 1992 của Chính phủ, nếu đủ các điềukiện quy định tại Nghị định này thì vẫn được tiếp tục kinh doanh, màkhông phải làm bản cam kết hoặc cấp...
...ĐỊNH   Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc   _________    CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;  ...
...số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã thu được để đóng góp kinhphí cho các hoạt động PCCC. Trongthời hạn 15 ngày, kể từ ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, doanhnghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chuyển số tiền đóng góp kinh phí hoạtđộng PCCC vào Tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mở tại Kho bạc...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 18
...hành công vụ Cụ thể là Tổng cục đã đề ra 10 giải pháp chống phiền hà sách nhiễu tiêu cực tháng 6/2004 10 điều kỷ cương của công chức Hải quan tháng 12/2004 với nội dung ngắn gọn cụ thể và thẳng thắn Các trường hợp vi phạm bị phát hiện đều xử lý nghiêm minh kịp thời một số buộc thôi việc Trong...
...thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hê thống báo cháy - Hệ thống chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2002 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2003. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm...
...thi công: - Hệ thống cấp nước chữa cháy - Hê thống báo cháy - Hệ thống chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2002 Hoàn thiện: tháng 07 năm 2003. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm...