Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153:1996. Tất cả các bình đều phải đ­ợc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng và điều tra khi xảy ra sự cố theo đúng...
...khí đốt hóa lỏng (lái xe, thủy thủ, người áp tải, nhân viênbốc xếp, giao nhận) phải được huấn luyện, sát hạch và cấp chứng chỉ về chuyênmôn, kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy liên quan tới khí đốt hóa lỏng. 5. YÊU CẦU ANTOÀN TRONG BẢO QUẢN, XẾP DỠ CHAI CHỨA KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG 5.1. Yêu...
...dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ….   2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN - TCVN 2622-1995-PCCC chonhà và công trình - TCVN 4245-1995-Quy phạmkỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia côngkim loại. - TCVN 3146-1986-Côngviệc hàn điện (yêu cầu về an toàn) - 20...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...dẫn an toàn PCCC lại là những chú ong cần cù chăm chỉ trên từng phương diện công tác Các anh đến từng địa bàn cơ sở để kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật an toàn PCCC cho nhân dân các cơ sở kinh doanh xăng dầu gas các vật liệu dễ cháy thẩm định thiết kế nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy Từ thực tế...
...dẫn an toàn PCCC lại là những chú ong cần cù chăm chỉ trên từng phương diện công tác Các anh đến từng địa bàn cơ sở để kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật an toàn PCCC cho nhân dân các cơ sở kinh doanh xăng dầu gas các vật liệu dễ cháy thẩm định thiết kế nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy Từ thực tế...
...khách sạn - xếp hạnghttp://files.myopera.com/anhkt2/files/TCVN%204391.2009.doc download NĂM 2008QTKD 002-2008 BLDTBXH quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn.http://files.myopera.com/anhkt2/files/QTKD002.08.doc download TCVN iso 9001-2008 lần 3 về hệ thống quản lý chất...