Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...Áplực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực cao phải đảm bảo cao nhất ởngôi nhà cao nhất, chiều dài ống và vòi rồng 120m, đường kính 66mm, đường kínhnhỏ nhất của vòi phun là 10mm với lưu lượng tính toán của vòi là 5 l/s ....
...ống, một hộp hay một máng.             1.7.Khi đặt hai hay nhiều dây dẫn trong một ống, đường kính trong của ống khôngđược nhỏ quá 11mm.             Khôngcho phép đặt một dây pha điện...
...động. 9.14. Khi đặt dây dẫn hoặc cáp điện xuyên qua móng, tường, trần nhà, sàn nhà, phi đặt trong ống thép hoặc các ống có độ cứng tưng tự. Đường kính trong phi lớn hn l,5 lần đường kính ngoài của dây dẫn hoặc cáp điện. 9.15. Đường dẫn điện phi thích hợp với tính chất sử dụng, đặc điểm kiến...
... 9.14. Khi đặt dây dẫn hoặc cáp điện xuyên qua móng, tường, trần nhà, sàn nhà, phi đặt trong ống thép hoặc các ống có độ cứng tưng tự. Đường kính trong phi lớn hn l,5 lần đường kính ngoài của dây dẫn hoặc cáp điện. 9.15.Đường dẫn điện phi thích hợp với tính chất sử dụng, đặc điểm kiến...
Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện các cơ sở và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng...
- Trình tự thực hiện:Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Cơ quan, tổ chức (đối tượng phải xây dựng Phương án chữa cháy) có sử dụng lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định tại điểm b, mục 3, điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003...
- Trình tự thực hiện: Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các đối tượng quy định tại khoản 1 mục XVII Thông tư số 04/2004 TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng...
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Đại diện các cơ sở và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng cháy...