Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
...Bộ Công an về  “Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy”: 1. Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy gồm kiểm tra thi công  cáchạng mục về phòng cháy và chữa cháy và lắp đặt thiết bị phòng cháy vàchữa cháy theo thiết kế đã được thẩm duyệt. Việc kiểm tra thi công vềphòng cháy...
...nổ bắt buộcđối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tráchnhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trích lập kinh phí cho cáchoạt động phòng cháy, chữa cháy (sau đây viết tắt là PCCC) và cơ chếquản lý cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí này. 2.Thông tư này áp...
...có điều kiệnvà Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công anhướng dẫn thi hành Nghị định này. c)  Cóđăng ký mẫu mã, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng từng loại sản phẩm vàchịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trong thời hạn sử dụng theo cácquy định hiện hành của pháp...
...thoát nạn,cửa thoát nạn và chỉ vị trí để điện thoại, bình chữa cháy, trụ nước,bến lấy nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác.   4. Quy cách, mẫu biển cấm, biển báo và biển chỉ dẫntrong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định của tiêuchuẩn TCVN 4897: 1989. Phòng cháy...
...của công trình phải có các giải pháp thiết kế về phòng cháy vàchữa cháy bảo đảm các nội dung sau: 1. Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh; 2.Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô,tính...
...500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a)Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệtmà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theoquy định; b) Đem diêm, bật lửa và các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm...
...quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; c/ Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau: - Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về PC&CC đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào; - Quy mô (diện tích), hạng sản xuất của công trình, bậc chịu lửa của các hạng mục...
...2,8      2,0      3,4      1,8    1,2    1,2 Chú thích: khong cách giữa hai lối đi chính trong khu vực kinh doanh là 20 m. 7. Yêu cầu ngăn cháy 7.1. Khi thiết kế chợ và trung tâm thưng mại, phi tuân thủ các...
... 2,8      2,0      3,4      1,8    1,2    1,2 Chú thích: khong cách giữa hai lối đi chính trong khu vực kinh doanh là 20 m. 7. Yêu cầu ngăn cháy 7.1. Khi thiết kế chợ và trung tâm thưng mại, phi tuân thủ các...
...quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; c/ Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau: - Địa điểm xây dựng công trình bảo đảm khoảng cách an toàn về PC&CC đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào; - Quy mô (diện tích), hạng sản xuất của công trình, bậc chịu lửa của các hạng mục...
  Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang sau