Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 5
...lối thoát nạn. 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Không có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn theo quy định; b) Không có thiết bị thông gió, thoát khói theo quy định cho lối thoát nạn; c) Không có thiết bị chiếu sáng sự cố trên lối thoát...
...trở lên : l mét/ l00 người. Chú thích : Chiều rộng lối thoát khi tính toán có thể nhỏ nhưng không được nhỏ hn quy định trong bng 5. 8.4. Thang cứu nạn từ khu vực kinh doanh ra ngoài không được thông với tầng hầm. 8.5. Chiều rộng vế thang chuyên dùng không nhỏ hn l,15 m, độ nghiêng của thang l...
...trở lên : l mét/ l00 người. Chú thích : Chiều rộng lối thoát khi tính toán có thể nhỏ nhưng không được nhỏ hn quy định trong bng 5. 8.4. Thang cứu nạn từ khu vực kinh doanh ra ngoài không được thông với tầng hầm. 8.5. Chiều rộng vế thang chuyên dùng không nhỏ hn l,15 m, độ nghiêng của thang l...
...phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành. - Có Công văn đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận , Huyện, Phòng Cảnh sát PC&CC và cứu nạn, cứu hộ Trên sông, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy; Phòng Cứu nạn, cứu hộ; Trung tâm Đào tạo và huấn...
... Tóm tắt   Thực trang công tác Phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các Khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn Thành phố Loại văn...