Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 12
...the following standard: GB1221-1989;ISO5752-1982, Table1, Series3; BS5163-1986. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong...
...& Irrigation System Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50-DN300 mm. Áp suất làm việc - Pressure rating: 10, 16, 20 kgf/cm2 175 PSI-Grooved; 232 PSI/ 290 PSI flange valve. Nhiệt độ làm việc - Working Temp: -10 ~ 80 Môi trường làm việc - Flow Media: Nước.
...the following standard: GB1221-1989;ISO5752-1982, Table1,Series3;BS5163-1986. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn - Flange design meets the following standard: GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng hệ...
...xuất theo tiêu chuẩn ISO: 7259-1998. Manufacturing standard meets: ISO 7259 - 1998. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.61998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong...
...theo tiêu chuẩn ISO 7259-1998. Manufacturing standard meets ISO 7259 :1998. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.61998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong...
...Data: Kích thước - Size range: DN50 - DN300 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 10, 16, 20 kgf/cm2 175 PSI - Grooved; 232 PSI/290 PSI flange valve. Nhiệt độ làm việc - Working Temp: -100 ~ 800C Môi trường làm việc - Flow Media: Nước, nước thải. Kết nối - End connection: PN10, 16,...
...easy. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn : GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-    1998;EN1092.2-199. Flange design meets the following standard : GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-199. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong...
...PCCC. Use for fire fighting. Thông số kỹ thuật  - Technical Data: Kích thước - Size range: DN100 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 1.0 Mpa - 1.6 Mpa Nhiệt độ làm việc - Working Temp: -10 ~ 80C Môi trường làm việc - Flow Media: Nước - Water Kết nối - End connection: Mặt bích - Flange
...tiêu chuẩn: ISO 7259-1998. •    Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: GB/T:17241.6 - 1998. ISO: 7005.2-1998, EN: 1092.2-1997. Flange Design meets the flowing standard: GB/T:17241.6 - 1998. ISO: 7005.2-1998, EN: 1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng...
... Nhiệt độ làm việc: -100 ~ 800C Môi trường sử dụng: Nước, nước thải Kết nối: Ren, mặt bích Size range: DN50-DN100 mm Pressure rating: 10, 16 kgf/cm2      Working Temp: -100 ~ 800C Flow Media: water End connection: Threat , flange
1, 2  Trang sau