VAN XẢ KHÍ - AIR RELEASE VALVE

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: VTM-13

Tên sản phẩm: VAN XẢ KHÍ - AIR RELEASE VALVE

- Do trong ống cấp nước luôn có khoảng 2% lượng khí được tạo ra khi nước chảy. Do đó van xả khí được sử dụng để xả lượng khí trong hệ thống ống. Tạo dòng chảy lớn nhất trong ống. - In water-service pipe always have about 2% of dissolved air when running water. Therefore ARVX is used for exhausting air bubbles out of pipeline in order to provide the maximum flow efficiency of water transmission.

Địa điểm bán: HCM