Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 23
...Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.     9. Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 5...
...là vùng quy định cho việc bảo quản và tồnchứa các chai chứa khí đốt hóa lỏng và chai khí đốt hóa lỏng rỗng. 3.9. Khu phụ: có thể bao gồm phòng hành chính và sinh hoạt, nhà vệsinh; hệ thống cấp thoát nước...   4. Quy địnhchung. 4.1. Tất cả các loại cửa hàng bán khí đốt hóa lỏng (cửa...
...niêm phong, chìa khóa giao cho bảovệ quản lý.               7. YÊUCẦU ĐỐI VỚI KHU HÀNH CHÍNH               7.1.Khu vực làm việc của các bộ phận quản lý chợ và trung tâm thương...
...dụng cụ, chai lọ     x           - Các phòng khác 7- Trụ sở cơ quan, nhà hành chính, công trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao - Khu vệ sinh, xí tắm của công trình nói trên     x   ...
...điều kiện về an ninh, trật tự, cấm cưtrú, người đang chấp hành hình phạt tù, đang bị quản chế hoặc đang chấphành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác : giáo dục tại xã,phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bịquản chế hành chính;   d)Người có tiền án mà...
...bắt buộc vào giá thành sảnphẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinhphí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.   6.Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảohiểm bồi thường không đúng thời hạn, không chính xác...
...cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng đã được cơ quan quản lýnhà nước về phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền yêu cầu khắc phục vàđã bị xử phạt hành chính mà không khắc phục. 2.Việc tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới,hộ gia đình và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều...
...NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy –––––– CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa...
...khác có khối tích từ 1.000m3 trở lên. 8. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên. 9. Nhà hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị, xã hội cấp huyện trở lên; nhà hành chính, trụ sở, nhà văn phòng làm việc khác từ 5...
...ngôi nhà riêng biệt hoặc nhiều nhà hoặc bố trí ở tầng l đến tầng 3 của toà nhà nhiều tầng có tính năng sử dụng khác như: nhà ở, khách sạn, nhà hành chính... Chú thích: 1) Không cho phép bố trí chợ và trung tâm thưng mại trong nhà ở hai tầng; 2) Không phi thay đổi cấu trúc chợ và trung...
1, 2, 3  Trang sau