Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 25
...kiện cháy                  3.1. Đặc điểm chuyển động của người khi có cháy              3.2. Lối, đường thoát nạn, các thời kỳ và yêu cầu thoát người...
...cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ;       + Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra;       + Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;...
...an toàn đến các công trình (Khoảng cáchtính bằng mét).   Tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa, kg Khi không có tường ngăn cháy (m) Khi có tường ngăn cháy (m) Từ 15 đến 400 1,0 0 Trên 400 đến 1.000 3,0 1,0 Trên1.000 đến 4.000 4,0 1,0 Trên 4.000...
...hóa dễ dàng, tránh chen chúc; - Ngoài cửa chính, phải có ít nhất 01 lối thoát dự phòng, có cửamở ra phía ngoài để người ở trong dễ thoátra ngoài khi có sự cố. - Cửa thông gió trên tường, mái hoặc tại vị trí thấp ngang sàn nhàvà các cửa này phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất...
...chống cháy lan; - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ; - Điều kiện thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; - Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; - Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất...
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
...tính toán.             1.8.Không được phép thiết kế công trình dự phòng chỉ để làm việc khi có sự cố.             ………………...
...cứ vào tiêu chuẩn này, các văn bản pháp quy về PCCC có liên quan và đặcđiểm kinh doanh của cơ sở để lập các phương án PCCC, phương án sơ tán khi cócháy, tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các hộ kinh doanh và ban hành cácbản hướng dẫn, nội dung PCCC cho các quầy, sạp và các gian hàng,...
...khí, hơi, bụi hoặc sợi cháyvà có khả năng kết hợp với không khí hoặc các chất ôxy hóa khác tạo thành cáchỗn hợp nổ. Nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi có sự cố hoặc làm sai quy tắckhông thể xảy ra trong khi làm việc bình thường. Khi xảy ra nổ chỉ gây ra nhữnghư hỏng nhỏ và không làm chết người....
20 TCN 25 –1991 ĐẶT ĐƯỜNGDẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨNTHIẾT KẾ               Tiêuchuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà ở và công trìnhcông cộng; với các dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp...
1, 2, 3  Trang sau