Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 57
...quán trong chợ được xây dựng với bậc chịu lửa IV, V Chú thích: Bậc chịu lửa của nhà và công trình được quy định trong bảng 1. Bảng 1     Bậc chịu lửa của nhà  Giới hạn chịu lửa, phút   Cột tường chịu lực, tường buồng thang   Chiếu nghỉ, bậc và...
...quán trong chợ được xây dựng với bậc chịu lửa IV, V Chú thích: Bậc chịu lửa của nhà và công trình được quy định trong bảng 1. Bảng 1     Bậc chịu lửa của nhà  Giới hạn chịu lửa, phút   Cột tường chịu lực, tường buồng thang   Chiếu nghỉ, bậc và...
...đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào; - Quy mô (diện tích), hạng sản xuất của công trình, bậc chịu lửa của các hạng mục công trình; -  Bốtrí tổng mặt bằng của công trình, trong đó thể hiện rõ khoảng cách giữacác hạng mục công trình, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn nước...
...phòng cháy vàchữa cháy là việc kiểm tra, đối chiếu các giải pháp và nội dung thiếtkế với những quy định trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các  vănbản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế,của nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiệnđầy...
... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 56/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI...
Ký hiệu văn bản   Số 33/2011/NĐ - CP Ngày ban hành     Ngày có hiệu lực     Ngày hết hiệu lực     Tóm tắt   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ - CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của...
Ký hiệu văn bản   76 /BC-UBND Ngày ban hành     Ngày có hiệu lực     Ngày hết hiệu lực     Tóm tắt   Thực trang công tác Phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu...
...với các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ đã được Phòng Cảnh sát PCCC – Công an Tp. Hồ Chí Minh trước đây (khi chưa thành lập Sở Cảnh sát PC&CC Tp. Hồ Chí Minh) cấp Giấy chứng...
Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện các cơ sở và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng...
...hàng xăng dầu. ngày 14 tháng 12 năm 2010 Sở Công thương có văn bản hướng dẫn về thủ tục xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố. I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Quy trình này hướng dẫn thực hiện thủ tục hành trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chô các...
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau