Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 5
...TRONG BẢO QUẢN, XẾP DỠ CHAI CHỨA KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG 5.1. Yêu cầuchung: 5.1.1. Các chai chứa khí đốt hóa lỏng phải được bảo quản trong cáckho ngoài trời hoặc trong nhà theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phêduyệt. 5.1.2 Không được tồn chứa chai chứa khí đốt hóa lỏng trong các tòanhà siêu...
...được cất giữ chai chứa khí đốt hóa lỏng ở khu vực cửa ra vào, ở nơi hay có người qua lại. 7.8. Chỉ cho phép tồn chứa chai khí đốt hóa lỏng rỗng ngoài trờivới điều kiện trong nhà không còn diện tích. Nghiêm cấm tồn chứa chai khí đốthóa lỏng rỗng trên mái nhà 7.9. Nghiêm cấm tồn chứa, sử dụng, kinh...
...sau bằng điện áp ở bên công trình – Xem Điều 2.15.             1.4. Những thiết bị đặt ở ngoài trờicần bảo vệ theo cấp II phải áp dụng biện pháp chống sét đánh thẳng và chống sétđánh thẳng và chống cảm ứng tĩnh điện Những thiết bị đặt ở ngoài...
...định mức là 1,35 m2 sàn/ 01 người. Tổng chiều rộng lối đi, đường thoát nạn được tính cho c cầu thang chính, thang trong buồng thang và thang ngoài trời. Chiều rộng tổng cộng cửa thoát ra ngoài hay vế thang hoặc cửa, lối đi trên đường thoát nạn được tính theo số người ở tầng đông nhất (không...
...định mức là 1,35 m2 sàn/ 01 người. Tổng chiều rộng lối đi, đường thoát nạn được tính cho c cầu thang chính, thang trong buồng thang và thang ngoài trời. Chiều rộng tổng cộng cửa thoát ra ngoài hay vế thang hoặc cửa, lối đi trên đường thoát nạn được tính theo số người ở tầng đông nhất (không...