Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 6
...nghệ chữa cháy. Có thể bố trí một hoặc nhiều nguồn cấp nước tự động. Phần hệ thống nằm trên mặt đất là một mạng đường ống được thiết kế theo nguyên tắc ''tính toán thủy lực'' hoặc nguyên tắc ''định cỡ đường ống'', và được lắp đặt bên trong một building, một công trình kiến trúc, hoặc một khu...
...nghệ chữa cháy. Có thể bố trí một hoặc nhiều nguồn cấp nước tự động. Phần hệ thống nằm trên mặt đất là một mạng đường ống được thiết kế theo nguyên tắc "tính toán thủy lực" hoặc nguyên tắc "định cỡ đường ống", và được lắp đặt bên trong một building, một công trình kiến trúc, hoặc một khu vực,...
...lực cấp nguồn cho máy bơm vì máy bơm chạy bằng diesel. tủ sẽ bao gồm phần điều khiển là chính. Lúc này nguồn nuôi sẽ là điện acquy. Vì theo nguyên tắc phòng cháy chữa cháy thường phải cắt điện trước, hoặc nguyên nhân cháy nổ do hệ thống điện gây ra dẫn đến  hệ thống điện ngừng hoạt động....
...valve of water supply and building service by a Pilot actuated automatically. Đặc tính - Features: •    Van hoạt động trên nguyên tắc thủy lực, điều khiển mực nước chính xác. Hydraulically operated, accurate and repeatable pressure control. •    Đơn giản, hoạt...
...applications. Automatically, quietly and smoothly control downstream pressure. Đặc tính - Features: •    Van hoạt động trên nguyên tắc thủy lực,điều khiển mực nước chính xác. Hydraulically operated, accurate and repeatable pressure control. •    Màng chắn...
...which accurately controls the liquid level in tanks and water reservoirs etc Đặc Tính - Features: •    Van hoạt động trên nguyên tắc thủy lực, điều khiển mực nước chính xác. Hydraulically operated accurate and repeatable level control. •     Màng chắn...