VAN PHAO - REMOTE FLOAT CONTROL VALVE

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: VTM-14

Tên sản phẩm: VAN PHAO - REMOTE FLOAT CONTROL VALVE

D100 - Van phao là loại van điều khiển mực nước nhờ sự lên xuống của phao theo mực nước . Do đó van sẽ kiểm soát chính xác mực nước trong bồn chứa, bể nước. The D100 series remote float control valve is a non-modulating valve which accurately controls the liquid level in tanks and water reservoirs etc

Địa điểm bán: HCM