Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 20
8.4.1 Trình tự thực hiện:  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới...
...hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; -Bản sao các giấy tờ cần thiết bảo đảm phương tiện được phép lưu hànhtheo quy định của pháp luật (khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đốichiếu); 2. Thời gian cấp: Trongthời gian 2-3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quanCảnh...
...cháy có trách nhiệm: a/Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy đối với cácdự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật và phảibảo đảm thời hạn thẩm duyệt quy định tại khoản 4 Điều 16 của Nghị địnhnày; b/Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy...
...định tại Điều 2 Nghị định này không phân biệt thành phần kinhtế đều phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định củacác văn bản pháp luật khác có liên quan.        Điều 2. Những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm :...
...một số điều của LuậtPhòng cháy và chữa cháy.   2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.           3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo...
...lạitối đa không quá 30% để chi cho các hoạt động quy định tại điểm b vàđiểm c khoản này. b)Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và kiếnthức phổ thông về PCCC chung cho toàn dân. Nội dung và mức chi cho cáchoạt động này áp dụng theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày...
...hoạt động nổ mìn của bên có chức năng tiến hành nổ mìn nhằm thựchiện hợp đồng với bên có nhu cầu nổ mìn đáp ứng một mục đích nhất địnhđược pháp luật cho phép. 9. "Người chỉ huy nổ mìn"là người chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy đơn vị thực hiệnviệc nổ mìn theo thiết kế hoặc phương...
...cháy là việc kiểm tra, đối chiếucác giải pháp và nội dung thiết kế với những quy định trong các quychuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhànước hoặc tiêu chuẩn quốc tế của nước ngoài được phép áp dụng tại ViệtNam nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các yêu cầu an toàn về...
...quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện phápvề phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy vàchữa cháy theo quy định của pháp luật; 3.Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy và chữacháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong...
...1.Mọi vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy đều phải được pháthiện kịp thời, bị đình chỉ ngay và phải xử lý nghiêm minh theo quy địnhcủa pháp luật. Mọi hậu quả do hành vi vi phạm gây ra đều phải được khắcphục theo đúng quy định của pháp luật. 2.Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành...
1, 2  Trang sau