Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 16
...kinh doanh……của đơn vị và căn cứ vào yêu cầu trong tiêu chuẩn này để banhành các quy định cấp cơ sở, văn bản hướng dẫn, hoặc nội quy PCCC, phương ánchữa cháy, cấp cứu người bị nạn, giải quyết hậu quả sau vụ cháy….. sao cho phùhợp với tình hình, đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Chú...
...………………             1.11.Những phương án và giải pháp kỹ thuật chủ yếu áp dụng khi thiết kế hệ thống cấpnước phải dựa trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm:...
...4.1.1.Căn cứ vào tiêu chuẩn này, các văn bản pháp quy về PCCC có liên quan và đặcđiểm kinh doanh của cơ sở để lập các phương án PCCC, phương án sơ tán khi cócháy, tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các hộ kinh doanh và ban hành cácbản hướng dẫn, nội dung PCCC cho...
...–có thể bố trí thiết bị chống sét độc lập, cách ly hoặc đặt trực tiếp lên côngtrình. Cần phải tính toán và so sánh về kinh tế kỹ thuật để chọn phương án hợplý nhất.              - Nếu bố trí hệ thống chống sét độc lập hoặccách ly với công...
...(mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP) -Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC. -Phương án chữa cháy cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP). Nếu đủ điều kiện Cục Cảnh sát PCCC – BCA sẽ cấp “Chứng nhận đủ điều...
...-Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danhsách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy; - Phương án chữa cháy. 3. Thời gian cấp: Trongthời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy có trách...
...-Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danhsách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy; - Phương án chữa cháy theo mẫu PC 16 Thông tư 04/2004/TT-BCA. 3. Thời gian cấp: Trongthời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan...
...luật cho phép. 9. "Người chỉ huy nổ mìn"là người chịu trách nhiệm tổ chức và trực tiếp chỉ huy đơn vị thực hiệnviệc nổ mìn theo thiết kế hoặc phương án nổ mìn đã được duyệt, kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các quy định về kỹ thuật và an toàntrong quá trình nổ mìn. B. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ...
...c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;   d) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng;   đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;   e)Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản đềxuất, kiến nghị về công tác phòng...
...vềphòng cháy và chữa cháy; 5.Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiệnphục vụ chữa cháy; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổchức chữa cháy và giải quyết khắc phục hậu quả cháy; 6. Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 7.Tổ chức thống...
1, 2  Trang sau