Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...3.3. Thời gian thoát người              3.4. Phương pháp tổ chức thoát người khi có cháy              3.5 Sơ đồ thoát nạn...
...bình đã quá thời hạn khám nghiệm ghi trong lý lịch hoặc biên bản khám nghiệm, giấy phép sử dụng Sumary of Standard: Pressure vessels - Safety engineering requirements of erection, use, repair. Testing method Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuât an toàn về lắp đặt,sử dụng,sửa chữa - Phương pháp thử
...5.1.1. Gọn gàng, ngănnắp, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. 5.1.2. Sắp xếp, bảo quảnhàng hoá theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương phápchữa cháy giống nhau.  5.1.3. Sắp xếp thành hàng, có lối đi ngang,dọc bảo đảm hợp lý thuận tiện. Không xếp hàng hoá và các vật chướng...
...trên 10m. Có thể dùngđất nhưng phải đầm kỹ để đạt tỷ trọng 1,5T/m3             8.25.Chọn phương pháp bảo vệ ống thép không bị han rỉ cả bên trong và ngoài, cầnphải có cơ sở dữ liệu về tính chất ăn mòn của đất, của nước trong ống, cũng nhưkhả...
...dễ kiểm đếm.             6.1.2.Sắp sếp hàng hóa theo từng loại, có cùng đặc điểm, cùng phương pháp PCCC giốngnhau.             6.1.3.Bảo đảm lối đi ngang, dọc hợp lý, thuận tiện cho việc...
...với điều kiện kỹ thuật thi công phải bảođảm được sự dẫn điện liên tục của các bộ phận kim lọai được sử dụng để làm dâyxuống nói trên ( bằng phương pháp hàn điện)              2.13. ở những vùng đất có trị số điện trở suấtnhỏ hơn hoặc bằng...
...liên tục cho phép của dây dẫn bọc cách điện, cáp điện không vượt quácác trị số quy định của các nhà chế tạo và phải xét tới nhiệt môi trường,phương pháp đặt.             1.2.Mặt cắt của các ruột dẫn điện ( dây dẫn mềm, dây điện nửa cứng,...
...số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy;   b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã;   c)Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất;đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định mẫukhông quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng...
...phòng cháy và chữacháy theo các nội dung sau đây: a) Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng; b) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy; c) Biện pháp phòng cháy; d) Phương pháp lập và thực tập phương án chữa...
...sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy; b) Kiểm tra chủng loại, mẫu mã; c)Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất;đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định khôngquá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không...
1, 2  Trang sau