Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 39
Chương 1. Những kiến thức cơ bản về cháy, nổ                  1.1. Các thuật ngữ dùng trong thiết kế và an toàn cháy, nổ.              1.2. Khái niệm về cháy,...
...Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh     8.4.3 Thành phần hồ sơ:     1- Văn bản nghị thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, chấp thuận địa điểm của chủ đầu tư; trường hợp chủ đầu tư uỷ...
1. PHẠM VI ÁPDỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản,xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốthóa lỏng có dung tích nước đến 150 lít tại: a) các kho cung ứng khí đốt hóa lỏng nạpchai; b) các cơ sở nạp khí đốt hóa lỏng vào chai; c) các cơ sở sử dụng khí đốt hóa lỏng; d) các...
...hàng tại các điểm bán xăng dầu: - Diện tích toàn cửa hàng không nhỏ hơn diện tích tối thiểu của cửa hàng chuyên doanh khí đốt hoá lỏng; - Có phần dành riêng bán khí đốt hóa lỏng hợp lý, phù hợp với quymô cửa hàng; - Tại kho chứa hàng, phải xếp riêng các chai chứa khí đốt hóa lỏngvới chai khí...
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
...7.4.Việc kết hợp giữa trạm bơm đợt 1 và các công trình thu nước cần tuân theo cácquy định ở phần công trình thu, khi xét thấy có lợi về kinh tế - kỹ thuật thìcó thể thiết kế kết hợp trạm bơm đợt 1 và trạm bơm đợt 2. Quạt gió để khử sắtthường...
...dụng điện, các thiết bị điện trong các gian hàng, quầy hàng, sạp hàng, trongcác phòng sinh hoạt công cộng phải tuân theo đúng quy định trong Phần 8 củatiêu chuẩn này.               6.YÊU CẦU ĐỐI VỚI KHO VÀ NƠI ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA....
20 TCN 27-91 ĐẶT THIẾT BỊ TRONG NHÀ Ở VÀCÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ               Tiêuchuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (nhà ởcó căn hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, ký túc...
...công trình xâydựng thuộc các cấp, nên chú ý đến ảnh hưởng của bộ phận thu sét đã đặt ở côngtrình bên cạnh; chống sét đánh thẳng chỉ thực hiện cho phần còn lại của côngtrình nằm ngoài phạm vi bảo vệ của công trình bên cạnh nói trên. Trong trườnghợp này việc chống cảm ứng tĩnh điện, cảm ứng điện từ...
...6.10.Khoảng cách giữa các dây dẫn ở đầu vào nhà với nhau cũng như từ các dây dẫn gầnnhất tới phần nhô ra của nhà (mái hắt…) không được nhỏ quá 200mm.             6.11.Đầu vào nhà cho phép...
1, 2, 3, 4  Trang sau