Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 19
...PCCC. 8.1.5. Trang bị đủ cácphương tiện PCCC theo yêu cầu về PCCC đối với các mặt hàng đang sản xuất, kinhdoanh. 8.1.6. Thường xuyên liênhệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương để thực hiện tốt công tácPCCC của đơn vị. 8.2. Các cửa hàng trưởng,trưởng các kho, trạm, phân xưởng trực...
...đối tượng cần phải:             - Xétvấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước, phối hợp các điểm tiêu thụ vàkhả năng phát triển trong tương lai, đồng thời phải dựa vào sơ đồ cấp nước củaquy hoạch vùng, sơ đồ quy hoạch vùng chung và...
...bị cho cơ sở theo yêu cầu của công tácPCCC.             4.1.5.Thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan PCCC địa phương và cácđơn vị lân cận để thực hiện tốt công tác PCCC của cơ sở....
...tra quy định hiện hành của Chính phủ về thanh tra kiểm tra doanh nghiệp.   Điều 12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an :     1.Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương, cơ quan đăng ký kinhdoanh các cấp có trách nhiệm hướng dẫn tổ...
...cháy phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sởđó.          2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BộCông an, Bộ Xây dựng quy định và hướng dẫn cụ thể những trường hợp phảimua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có đặc thù riêng là nhà ở tập thể,...
...khen thưởng thành tích trong công tác PCCC cho các đối tượng sau: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC; - Tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong công tác PCCC. Mứckhen thưởng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với tập thể; 3 triệu đồngđối với cá nhân. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể việc...
...xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể, kế hoạchnăm năm về VLNCN trong cả nước trình Thủ tướng Chớnh phủ phê duyệt. 2.Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hànhhoặc trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm phápluật về VLNCN. 3....
...Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộcBộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theochức năng, nhiệm vụ của mình có nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Cảnh sáttổ chức thực hiện Thông tư này.   2. Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy...
...cháy và chữa cháytrực tiếp quản lý những thay đổi lớn có liên quan đến bảo đảm an toànvề phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức mình; 8.Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và hộ gia đình xung quanh trong việcbảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy,nổ đối với các...
...b) Không chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy; c) Không chấp hành lệnh huy động tham gia chữa cháy của người có thẩm quyền; d) Không phối hợp trong chỉ huy chữa cháy khi đã có quy định hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền; đ) Cản trở hoạt động của lực lượng và phương tiện chữa...
1, 2  Trang sau