Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môitrường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ...
...Kiểm tra lại xemđã báo cho lực lượng PCCC địa phương và ban giám đốc doanh nghiệp chưa. Nếuchưa phải cử người báo gấp. 10.3.3. Tổ chức bảo vệtài sản, hàng hoá tại khu cháy và xung quanh. 10.3.4. Nếu có người bịnạn thì kịp thời đưa đi cấp cứu. 10.3.5. Ngừng mọi côngviệc để tập trung vào việc...
...I   QUY ĐỊNH CHUNG    Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   Nghịđịnh này quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sảncủa các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; trách nhiệm của doanh nghiệpbảo hiểm, cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong việc thựchiện chế...
...Nghị định này như sau: I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1.Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộcđối với tài sản của cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; tráchnhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc trích lập kinh phí cho cáchoạt động phòng cháy,...
...thi công nổ mìn hoặc làm các công việc có liên quan tới VLNCNkhông thực hiện đúng quy định, làm thất thoát, cháy nổ gây thiệt hại vềngười và tài sản; k)       Tổchức, cá nhân được giao nhiệm vụ đánh giá, xác định đủ điều kiện chocác dây chuyền sản xuất, các kho...
...hoặc quốc gia hoặctheo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữacháy.   XV. THỦ TỤC HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY   Việchuy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy phải theo đúngthẩm quyền quy định tại Điều 25 Nghị định...
...nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiếtbị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảođảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 2. Tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp, bảo quản và sử dụng đúng quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. 3.Có dự kiến tình huống...
...hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối vớihành vi vào khu vực chữa cháy để làm các việc khác ngoài nhiệm vụ chữacháy, cứu người, cứu tài sản hoặc làm bất cứ việc gì khi không đượcphép của người có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành...