Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...lý, địa hình, vị trí của cơ sở mà phân công, phân cấp quản lýcông tác PCCC bằng văn bản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc. 8.1.3. Thành lập cácđội  PCCC nghĩa vụ tại  đơn vị và tại các cơ sở trự c thuộc; thườngxuyên kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các...
...doanh theo mặt hàng, nhóm hàng bảo đảm đúng yêu cầucủa công tác PCCC.             4.1.3.Thành lập các đội PCCC nghĩa vụ theo quy mô của chợ trung tâm thương mại tại cơsở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi cho các đội hoạt...
...PCCC cho công trình. -Bảng thống kê các phương tiện PCCC đã trang bị cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định 35/2003/NĐ-CP) -Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC. -Phương án chữa cháy cho công trình (mẫu PC 6 phụ lục 1– Nghị định...
...kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiệnthiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6 Phụ Lục 1 Thông tư04/2004/TT-BCA. -Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danhsách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy; - Phương án chữa cháy. 3. Thời...
...kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiệnthiết bị cứu người đã trang bị theo mẫu PC6 Phụ Lục 1 Thông tư04/2004/TT-BCA. -Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danhsách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy; - Phương án chữa cháy theo mẫu PC...
...Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ theoquy định của Nghị định này là những doanh nghiệp có giấy phép thành lậpvà hoạt động - kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính cấp.       Chương II CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC    Điều 5....
...bắtbuộc đối với tài sản của cơ sở đó. 2.Doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộclà những doanh nghiệp có giấy phép thành lập và hoạt động - kinh doanhbảo hiểm do Bộ Tài chính cấp. 3. Trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc a)Đối với những cơ sở phải mua bảo hiểm...
...nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. II. Quản lý về hoạt động kinh doanh cung ứng VLNCN 1. Doanhnghiệp kinh doanh cung ứng VLNCN chỉ được thành lập các đơn vị trựcthuộc như xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện sau khi đã được BộCông nghiệp cho phép. Văn bản quyết định thành lập các đơn...
...chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (nếu có);   c) Phiếu phân loại cơ sở về phòng cháy và chữa cháy;   d) Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội dân phòng;   đ) Phương án chữa cháy đã được phê duyệt;   e)Biên bản kiểm tra an toàn về phòng...
...và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành 1.Trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng bản, tổ trưởng dân phố có trách nhiệm đềxuất việc thành lập và trực tiếp duy trì hoạt động của đội dân phòngtại thôn, ấp, bản, tổ dân phố. Đối với thôn, ấp, bản, tổ dân phố có địabàn rộng thì đội dân...
1, 2  Trang sau