Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 22
...Sát PC&CC TP.HCM có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vậnchuyển cho các phương tiện nếu chủ phương tiện có hộ khẩu thường trúhoặc trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phương tiện đảm bảo các điềukiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh)...
20 TCN 25 –1991 ĐẶT ĐƯỜNGDẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – TIÊU CHUẨNTHIẾT KẾ               Tiêuchuẩn này áp dụng để thiết kế đặt các đường dẫn điện cho nhà ở và công trìnhcông cộng; với các dây dẫn bọc cách điện hoặc cáp...
...nghề kinh doanh có điều kiện về anninh, trật tự.   Điều 14.Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an trongviệc quản lý, kiểm tra...
...    Chương III     TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,   CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TRONG VIỆC   THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC          Điều 17. Trách nhiệm của...
...Báo cáoChính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và tìnhhình phát triển ngành VLNCN theo quy định. II.Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chunglà tỉnh) là đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lýnhà nước đối với VLNCN trên địa...
...XII. THÀNH LẬP ĐỘI CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   Khicó yêu cầu thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốcCông an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập đề án trình Chủtịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, sau đó báo cáo Bộ trưởng BộCông an xem xét quyết định....
...cháy và chữa cháy được quyền  huy động lựclượng, phương tiện và tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cánhân trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi huyđộng thì thông báo cho người có thẩm quyền quản lý lực lượng, phươngtiện và tài sản đó biết; c)Cục trưởng...
...chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thôngđường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy thuộcCông an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của mình có thẩm quyền xử phạt: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền đến...
...quy định ở bảng 2. Bảng 2       Loại lối đi  Chiều rộng lối đi tối thiểu, m Chợ, trung tâm thương mại ở thành phố, thị xã Chợ, trung tâm thưng mại ở huyện, thị trấn 1 2 3 1. Lối đi chính trong khu vực kinh doanh:  - Chợ trung tâm...
...quy định ở bảng 2. Bảng 2       Loại lối đi  Chiều rộng lối đi tối thiểu, m Chợ, trung tâm thương mại ở thành phố, thị xã Chợ, trung tâm thưng mại ở huyện, thị trấn 1 2 3 1. Lối đi chính trong khu vực kinh doanh:  - Chợ trung tâm...
1, 2, 3  Trang sau