Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...đồng thời kết hợp chặt chẽ với gii pháp thiết kế PCCC của côngtrình bên cạnh (tổ chức đường giao thông, hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, thông tin liên lạc báo cháy...). 5.4. Thiết kế chợ và trung tâm thưng mại phi được thỏa thuận về thiết kế và thiết bị PCCC với c quan có thẩm quyền. ...
...trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các họat động chữacháy; -Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải đảm bảo phục vụ các họat động chữa cháy,thông tin báo cháy; -Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị phòng cháy và chữa...
...xăng dầu, Doanh nghiệp thực hiện tiếp bước 2. Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục cung cấp thông tin xác định địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin quy hoạch, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền và hướng...
...chất của công trình dự kiến xây dựng. ·       Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh + Đối với thiết...
  Trang trước  1, 2