Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...Đối với việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm: Tài liệu hoặc bản vẽ thể hiện rõ địa điểm, hướng gió chủ đạo, các thông tin về địa hình của khu đất, về khí hậu, thuỷ văn, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các cơ sở, công trình xung quanh...
...trọng bảođảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữacháy; -Hệ thống cấp nước bảo đảm việc cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tinliên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy,thông tin báo cháy; -Bố trí địa điểm xây dựng đơn vị PC&CC ở khu vực trung...
...hưhỏng, thiếu sót có thể gây ra cháy, nổ. 8.2.3. Tổ chức, quản lýchặt chẽ về mặt số lượng và chất lượng các dụng cụ, phương tiện PCCC, thiết bịthông tin liên lạc và để đúng nơi quy định, bảo đảm có thể sử dụng được ngaykhi xảy ra cháy. 8.2.4. Hết giờ làm việcphải kiểm tra, xem xét các thành viên...
...bảo vệ an ninh, trật tự cho lực lượngbảo vệ của các cơ sở làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về anninh, trật tự;   4.Quy định chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện các quy định về anninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quyđịnh tại Nghị định này;  ...
...phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.   2.Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin cóliên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểmcháy, nổ bắt buộc.   3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường...
...ngày 04/4/2003 của Chính phủ.               Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.             ..., ngày…. tháng…. năm…   Người lập biểu ...
...về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy địnhcủa Bộ Công an và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệthống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơsở theo quy định; h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 2.Đối với cơ...
...a) Không xây dựng phương án chữa cháy theo quy định; b) Không tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. Điều 20. Xử phạt vi phạm về thông tin báo cháy 1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối vớihành vi làm hư hỏng hoặc làm mất tác dụng của phương tiện, thiết...
... 4   Các dự án: thủy lợi, giao thông (khác ở điểm I-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT trong nước, xây dựng khu nhà...
...đồng thời kết hợp chặt chẽ với gii pháp thiết kế PCCC của công trình bên cạnh (tổ chức đường giao thông, hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy, thông tin liên lạc báo cháy...). 5.4. Thiết kế chợ và trung tâm thưng mại phi được thỏa thuận về thiết kế và thiết bị PCCC với c quan có thẩm quyền. ...
1, 2  Trang sau