Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng.     18. Nhà máy điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên.     19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt....
...dây điện dẫn vào côngtrình có điện áp dưới 1.000 V ( ngoài ra, các đường dây khác điều không đượcdẫn vào) nhất thiết phải đặt cáp ngầm suốt từ trạm biến áp cung cấp tới côngtrình, đồng thời phải áp dụng thêm các biện pháp sau:             a) Tại...
...có tổng khối tích từ 1000m3 trở lên. -Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000KW trở lên, nhà máy thủy điệncó công suất từ 20.000KW trở lên. Trạm biến áp có điện áp từ 220KV trởlên. * Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003: -Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc...
...cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ,cảng xuất nhập khí đốt hoá lỏng. 3. Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng. 4. Nhà máy điện; trạm biến áp từ 110 KV trở lên. 5.Chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Uỷ bannhân dân cấp huyện trở lên; các chợ kiên cố, bán...
...thuộc cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng. 18. Nhà máy điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên. 19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. 20. Trung tâm chỉ huy, điều độ,...
...thuộc cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp huyện trở lên phê duyệt dự án thiết kế xây dựng. 18. Nhà máy điện; trạm biến áp từ 35 KV trở lên. 19. Công trình an ninh, quốc phòng có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc có yêu cầu bảo vệ đặc biệt. 20. Trung tâm chỉ huy, điều độ,...