Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 10
...tra thi công, nghiệm thu công trình về phòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.     8.4.5 Thời hạn giải quyết: Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: 10 ngày; Cấp giấy chứng nhận thẩm...
1.Danh mục cơ sở thuộc diện phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện vềphòng cháy và chữa cháy” trước khi đưa vào hoạt động quy định tại Phụlục 2 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ “Quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC”: - Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho...
...tra thi công, nghiệm thu công trình vềphòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khicông trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.   4. Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:   a)Đối...
...phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạtđộng. Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này trước khiđưa vào hoạt động phải được Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặcPhòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh chứng nhận đủđiều kiện về phòng...
...đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đưaphương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toànphòng cháy và chữa cháy vào hoạt động mà chưa có văn bản của cơ quan cóthẩm quyền xác nhận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháytheo quy định. Điều 14.Xử phạt vi phạm...
...tra thi công, nghiệm thu công trình vềphòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khicông trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động. 4. Thời gian thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau: a)Đối với việc chấp...
...cháy (PCCC) Trang bìa Các mẫu đơn Danh mục cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động Danh mục dự án, công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều...
Trình tự thực hiện Bước 1: Đại diện các cơ sở và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng...
...sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, Sở Cảnh sát PC&CC TP sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa vào hoạt động kinh doanh theo quy định. 5. Hồ sơ cấp phép xây dựng của Sở Xây dựng và của Ủy ban nhân dân quận, huyện: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh...
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Đại diện các cơ sở và phương tiện trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân đến nộp hồ sơ tại : + Sở Cảnh sát phòng cháy...