Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 7
1. PHẠM VI ÁPDỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản,xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốthóa lỏng có dung tích nước đến 150 lít tại: a) các kho cung ứng khí đốt hóa lỏng nạpchai; b) các cơ sở nạp khí đốt hóa lỏng vào chai; c) các cơ sở sử dụng khí đốt hóa lỏng; d) các...
...1.2.Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng cần phải:             - Xétvấn đề bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước, phối hợp các điểm tiêu thụ vàkhả năng phát triển trong tương lai, đồng thời phải dựa vào sơ đồ cấp...
...hộ kinh doanh, CBCNV tại cơ sở thực hiện đầyđủ những quy định về PCCC nhằm loại trừ các nguyên nhân gây ra cháy, tập trungtrọng điểm vào những vấn đề sau:             *Tình trạng an toàn phòng cháy tại các quầy hàng, sạp hàng (tường ngăn,...
...6 đốivới báo cáo sáu tháng và trước ngày 25 tháng12 đối với báo cáo năm vềsố lượng, chủng loại, chất lượng VLNCN đã sử dụng trên địa bàn và cácvấn đề có liên quan (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này).   G. XỬ LÝ VI PHẠM   1. Nghiêmcấm các hoạt động sản xuất, nghiên cứu...
...sở;   c) Thống kê phương tiện chữa cháy;   d)Thống kê về học tập, thực tập phương án chữa cháy; về vụ cháy, công tácchữa cháy và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy vàchữa cháy.   2. Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy gồm:   a) Báo cáo về vụ cháy, nổ;...
Điều 1. Điều kiện huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 1. Điều kiện huấn luyện. a) Đối tượng huấn luyện được quy định tại khoản 1, mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an. b) Số lượng người của một lớp huấn luyện tối thiểu 10...
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Tổ chức và cá nhân nộp Công văn đề nghị nghiệm thu trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Phòng Tham mưu - Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, số 258 đường...