Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 11
...không được cao hơn thành xe. 6.2.5. Cấm đỗ xe ở nơi nắng gắt,gần nguồn nhiệt, nơi có nhiều người và xe cộ qua lại. Trường hợp xe tạm đỗ đểlên xuống hàng phải đỗ xe ở nơi an toàncho người và các phương tiện giao thông khác. 6.2.6. Việc vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng đối với cửa hàng khí...
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
...9.11.bể chứa và thân dài phải đặt các ống đưa nước vào, ống dẫn nước ra, ống tràn,ống xả cặn, thang lên xuống, cửa thăm, lỗ thông hơi và thiết bị đo mực nước.             Đườngkính ống tràn phải đảm...
...vào các phòngcần bảo vệ cấp I phải nối tới một bộ phận nối đất riêng, đặt ở phía ngoài, cóđiện trở tản dòng điện tầng số công nghiệp từ 10 ôm trở xuống.             1.6. Đối với các công trình xây dựng cónhiều phòng, trong đó có một số phòng cần...
...ít nhất 2,5 m so với mặt sàn hoặc mặt bằng làm việc.             Khiđường dây đi xuống công tắc đèn, ổ cắm điện, thiết bị điều khiển và bảo vệ, bảngtủ điện, đèn và các thiết bị dùng điện khác đặt trên tường, không thực hiện cácyêu...
BỘ CÔNG NGHIỆP   Số: 02/2005/TT-BCN Dựthảo lần2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 29  tháng 3  năm 2005   THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng...
THÔNG TƯ   SỐ 04/2004/TT-BCA NGÀY 31-3-2004 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04-4-2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   Ngày04 tháng 4 năm 2003 Chín h phủ đã ban hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP"Quy...
NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 - 4 - 2003 CỦA CHÍNH PHỦ  QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU  CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ...
...3600 m2 cho phép đặt thang băng ti. 6.6. Chợ và trung tâm thưng mại không lắp đặt thang băng ti chỉ được bố trí các quầy, gian hàng từ tầng 2 trở xuống. Nếu có thiết kế và sẽ lắp đặt thang băng ti thì cho phép bố trí quầy, gian hàng từ tầng 3 trở lên trong thời gian l năm chờ lắp đặt thang băng...
...3600 m2 cho phép đặt thang băng ti. 6.6.Chợ và trung tâm thưng mại không lắp đặt thang băng ti chỉ được bố trícác quầy, gian hàng từ tầng 2 trở xuống. Nếu có thiết kế và sẽ lắp đặtthang băng ti thì cho phép bố trí quầy, gian hàng từ tầng 3 trở lêntrong thời gian l năm chờ lắp đặt thang băng ti...
1, 2  Trang sau