Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...nơi làm việc. 8.3.4. Trong khi làm việcthấy có những sơ suất, vi phạm hoặc có những hiện tượng có thể phát sinh cháy,nổ kịp thời khắc phục hoặc báo cáo ngay cho người có trách nhiệm biết để giảiquyết.   9. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG, TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PCCC 9.1. Mỗi doanh nghiệphoặc cửa...
20 TCN 33 – 1985 CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀIVÀ CÔNG TRÌNH  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  (Trích)               1.CHỈ DẪN CHUNG             1.1.Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết...
...thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểmtra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy ; b)Báo cáo chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểmtra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kếtcấu phòng...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 3
...có một hoặc nhiều loop, tùy kích cỡ hệ thống và yêu cầu thiết kế. Tủ điều khiển liên lạc với từng đầu báo một cách độc lập, và liên tục nhận báo cáo về trạng thái hoạt động của đầu báo: trạng thái bình thường, trạng thái báo động, hoặc trạng thái lỗi kỹ thuật. Vì mỗi đầu báo có một địa chỉ...
...ta sẽ thấy ghi lại tất cả thông số áp lực, khối lượng waterflow, amps và đo vòng / phút; so sánh với các chi tiết kỹ thuật của nhà sản xuất và báo cáo dữ liệu trong biểu đồ, đồ thị định dạng. Kiểm tra bơm Jockey. Kiểm tra và hiệu suất ghi lại các đơn vị điều khiển điện hoặc động cơ cho phù hợp...
...phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ;    b) Báo cáo chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 23
...nhiệm chính và trực tiếp với công việc của bộ phận trước Công ty Quản lý điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhân viên Có trách nhiệm báo cáo toàn bộ hoạt động của bộ phận kỹ thuật cho Ban Giám đốc Tổ chức lập kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch ngắn và dài hạn theo chiến lược...
...ủy quyền Mặt khác dù có giấy ủy quyền nhưng hồ sơ còn thiếu cần bổ sung chỉnh sửa nhiều nội dung nên mất nhiều thời gian Chủ đầu tư do không được báo cáo tình trạng hồ sơ thiết kế PCCC chưa hợp lệ nên cho rằng công an làm khó dễ Không thể công khai Thượng tá Hoàng Văn Thắng phó phòng hướng dẫn chỉ...
...thể có một hoặc nhiều loop, tùy kích cỡ hệ thống và yêu cầu thiết kế. Tủ điều khiển liên lạc với từng đầu báo một cách độc lập, và liên tục nhận báo cáo về trạng thái hoạt động của đầu báo: trạng thái bình thường, trạng thái báo động, hoặc trạng thái lỗi kỹ thuật. Vì mỗi đầu báo có một địa chỉ...