Báo cháy tự động - fire alarm system

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: Báo cháy T-M

Tên sản phẩm: Báo cháy tự động - fire alarm system

Hệ Thống Báo Cháy Qui Ước, trong nhiều hình thức khác nhau, đã tồn tại trong nhiều năm. Mặc dù ít thay đổi về căn bản trong thời đại kỹ thuật, nhưng theo thời gian, đặc điểm thiết kế & độ tin cậy của nó đã được nâng cao một cách lớn lao.

Khuyến mại:
Bảo hành: 12 Tháng
Địa điểm bán: Hồ Chí Minh
Ghi chú: Báo cháy tự động - fire alarm system